28.01.2020, 10:23 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
Професия "Готвач"
5  31.3%
Професия "Оператор в производството на облекло"
4  25%
Професия "Техник по транспортна техника"
2  12.5%
Професия "Техник на компютърни системи"
2  12.5%
Избрал/а съм друго училище
2  12.5%
Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
1  6.3%
Професия "Ресторантьор"
0  0%
Нито една от посочените
0  0%
Няма да кандидатствам
0  0%

Брой гласували  :  16
Първо гласуване  :  Събота, 04 Май 2019 15:14
Последно гласуване  :  Четвъртък, 09 Януари 2020 14:15Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School