Тренинг за родители в Овча могила Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 12 Октомври 2020 15:00

На 11 октомври 2020 в село Овча могила се проведе вторият от четирите запланувани по проект „Заедно в шарен свят“ тренинг за родители. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ.

Тренингът бе насочен към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците към образователната институция и ползите от образованието. Екип от педагогически специалисти - г-жа Станка Койнова - заместник - директор, г-жа Галя Недялкова – психолог и г-жа Лиляна Димитрова – учител практическо обучение осигуриха позитивна атмосфера по време на срещата и предизвикаха интереса на родителската общност към предвидените дейности.

Лектор беше г-жа Галя Недялкова. Обучението премина в две сесии с осигурени кафе - пауза и обяд. По време на първата сесия участниците изработиха правила за групова работа и представиха себе – професия, хоби и интереси. Посредством ролеви игри и споделяне на опит те се запознаха с различните типове родителско поведение и разгледаха различни позитивни подходи за общуване между родители и деца.

Тема на втората сесия беше безконфликтно общуване „дете – родител“ и повишаване на мотивацията за учене. На вниманието на родителите бяха представени различни конфликтни ситуации родител - дете. Разделени на групи участниците представиха своите решения на конфликтната ситуация и споделиха помежду си добри практики от своя опит като родители. В края на срещата всички споделиха кои са били полезните за тях неща от обучението, с които смятат да обогатят своя родителски репертоар.

Преди тръгване на по чаша кафе в неформален разговор поговорихме за ползите от професионалното образование и перспективите за реализация на учениците.

Галя Недялкова