Описание на професия "Оператор в дървообработването" Печат
Оценка на читателите: / 12
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 11 Ноември 2009 23:43
 

Тя ви предлага професионална реализация след завършване на пълния курс на обучение, изгражда у вас усет към естетичното и ви прави конкурентни специалисти – мебелисти и тапицери.

Елате при нас и ще откриете цял свят от красота, изящество и стил в дървото! В курса на обучение нашите ученици получават знания и умения за различните материали, създаването и изработката на различни модели мебели от масивна дървесина, ПДЧ и ПДВ.

Важно място в обучението заемат учебната и производствена практика, които се провеждат в специализирани работилници и базови фирми – „Фаво” АД и „Рамона” АД. Подготовката се провежда в специализирани кабинети (по теория и практика и учебни работилници) с богата материална база от висококвалифицирани преподаватели. Все повече

фирми проявяват интерес и приемат наши ученици на практика, а след завършването им ги назначават на работа с трудови договори.

След завършването на 4-годишния курс на обучение учениците могат:

- да моделират и конструират различни модели мебели;
- да създават технологии за цялостна изработка;
- да определят необходимите инструменти, машини и съоръжения за изработването им;
- да контролират качеството на готовите изделия;
- да участвт в организацията на производствения процес;
- с придобитите документи звършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на ЕС.

Реализацията на завършилите тази специалност за града и региона може да се осъществи в някоя от следните фирми, произвеждащи мебелни изделия: “Фаво” АД, “Рамона” АД, “Първи май” ЕТ, “Иван Луков” ЕТ, “Петра-Георги Йорданов” ЕТ, “Вили” ЕТ, “Хармония” АД, “Елиз” ЕТ и др.

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни зпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ;
- Свидетелство за професионална квалификация за втора степен на професионална квалификация.

Учениците полагат държавни изпити за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация.


Обучението в тази специалност е едно интелигентно предизвикателство към вас, млади хора!


Училищен учебен план

  1. Училищен учебен план за професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мебели" за ученици в X клас за учебната 2015-2016 година
  2. Училищен учебен план за професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мебели" за ученици в XII клас за учебната 2015-2016 година

ГАЛЕРИЯ