25.10.2020, 07:06 ч.


Техник по транспортна техника
Описание на професия "Техник по транспортна техника" Печат
Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 11 Ноември 2016 22:42

Специалността „Автотранспортна техника“ дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжкана и ремонта на МПС и ДВГ. В тази специалност се подготвят млади хора за динамичното развитие и модернизация в сферата на автотранспортната техника. Обучението е съобразено с използването на нови технологии в автомобилостроенето и с европейските стандарти в тази област.


След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее:

- Да прави диагностика, техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи;
- Изпитания и регулировки на основните агрегати за ДВГ и автомобили;
- Да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ и автомобили.


След завършване на обучението по специалността обучаваният ще се реализира като:

- Техник-механик на автомобили, кари и двигатели;
- Супервайзър и мениджър на сервизи;
- Техник на складово обзавеждане;
- Обслужващ бензиностанция;
- Продавач-консултант в магазини за авточасти;
- Техник на транспортни средства и др.


ВАЖНО! По време на обучението си учениците провеждат учебна практика по управление на МПС, като курсът на обучение е БЕЗПЛАТЕН. Всички ученици успешно положили теоретичен изпит по „Безопасност на движението” и практически по „Управление на МПС” пред органите на ДАИ получават Свидетелство за управление на МПС от категория „АМ” и категория „В”.

ВАЖНО!!! Професията е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.


При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за трета степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.


Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!


продължава>
 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School