22.09.2020, 12:54 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Описание на професия "Техник по транспортна техника" Печат
Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 11 Ноември 2016 22:42

Специалността „Автотранспортна техника“ дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на подръжкана и ремонта на МПС и ДВГ. В тази специалност се подготвят млади хора за динамичното развитие и модернизация в сферата на автотранспортната техника. Обучението е съобразено с използването на нови технологии в автомобилостроенето и с европейските стандарти в тази област.


След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее:

- Да прави диагностика, техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи;
- Изпитания и регулировки на основните агрегати за ДВГ и автомобили;
- Да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ и автомобили.


След завършване на обучението по специалността обучаваният ще се реализира като:

- Техник-механик на автомобили, кари и двигатели;
- Супервайзър и мениджър на сервизи;
- Техник на складово обзавеждане;
- Обслужващ бензиностанция;
- Продавач-консултант в магазини за авточасти;
- Техник на транспортни средства и др.


ВАЖНО! По време на обучението си учениците провеждат учебна практика по управление на МПС, като курсът на обучение е БЕЗПЛАТЕН. Всички ученици успешно положили теоретичен изпит по „Безопасност на движението” и практически по „Управление на МПС” пред органите на ДАИ получават Свидетелство за управление на МПС от категория „АМ” и категория „В”.

ВАЖНО!!! Професията е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.


При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за трета степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.


Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!


Училищен учебен план:

  1. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - X клас за учебната 2019-2020 година
  2. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - IX клас за учебната 2019-2020 година
  3. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - VIII клас за учебната 2019-2020 година
 
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School