15.08.2020, 19:54 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Техник на компютърни системи
Описание на професия "Техник на компютърни системи" Печат
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
Петък, 11 Ноември 2016 22:42

Следващите години при настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютризация на всички нива.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да извършва:

- Диагностика и ремонт на РС и компютърни системи;
- Софтуерна поддръжка;
- Програмиране и работа с приложен софтуер;

- Компютърно проектиране и Web дизайн;- Свързване на периферни устройства (принтери, скенери, тонколони, микрофон);
- Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
- Работа с антивирусни пакети и архивиращи програми;
- Глобална компютърна мрежа Internet – архитектура и потребителски услуги.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще се реализира в:

- Офиси на компютърни фирми и интернет доставчици;
- Сървърни станции;
- Изграждане на видеонаблюдение;
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти;
- Изграждане и администриране на компютърни мрежи;
- Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси, банки и системи за комуникаци.

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за трета степен на професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!!


продължава>
 

Банер
Банер
Банер

Важни новини

Еразъм+

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална раелизация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:

 https://www.facebook.com/mobilecook2018
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!


Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School