Поправителни изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение на сесия май, І поправителна за ХІІ кл.за уч. 2015/16г. Печат
Сряда, 04 Май 2016 07:29

Поправителни изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение на  сесия май, І поправителна за ХІІ клас за учебната 2015/2016 година график