Отчет за делегирания бюджет за първо тримесечие 2022 Печат
2022
Вторник, 12 Април 2022 16:02

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за първо тримесечие 2022. тук