30.09.2022, 15:31 ч.


Отчет за делегирания бюджет за първо тримесечие 2020 Печат
2020
Сряда, 15 Април 2020 09:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за първо тримесечие 2020. тук

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School