30.09.2022, 16:22 ч.


Отчет за делегирания бюджет за второ тримесечие 2020 Печат
2020
Петък, 03 Юли 2020 09:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за второ тримесечие 2020. тук

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School