Отчет за делегирания бюджет за второ тримесечие 2021 Печат
2021
Вторник, 06 Юли 2021 12:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за второ тримесечие 2021. тук