07.12.2023, 02:38 ч.


Отчет за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. Печат
Сряда, 31 Декември 2014 14:27

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. - тук:

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School