07.12.2023, 01:18 ч.


Отчет за делегирания бюджет за второ тримесечие 2015 Печат
Вторник, 07 Юли 2015 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за второ тримесечие 2015. тук

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School