15.08.2022, 01:33 ч.


Банер
Анкета за проект УСПЕХ за 2014-2015 година


Резултати от проучването
1. Желаете ли да участвате в група за извънкласна форма на обучение?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
Да x 78.95% 15
Не x 21.05% 4
Общо Отговорили : 18

2. В кой от посочените клубове имате желание да участвате?
Отговор
Процент
Отговор
Общо
" Зелена алтернатива", ръководител: инж. Зорница Минчева x 16.13% 5
" Зелена светлина", ръководител: инж. Елза Генчева x 12.90% 4
"Пътешествие с нож и вилица по света", ръководител: Ивелина Енчева x 6.45% 2
"Балканска кухня", ръководител: Анета Владимирова x 6.45% 2
"Здраве", ръководител: Янка Михайлова x 3.23% 1
"Футбол", ръководител: инж. Ценко Ценков x 9.68% 3
"Театрално студио", ръководител: Елза Божанова x 3.23% 1
"Млад журналист", ръководител: Веселина Владимирова x 3.23% 1
"Матрьошка", ръководител: Еленка Николаева x 3.23% 1
"Архитектурно макетиране", ръководител: Димитър Митев x 3.23% 1
"Задруга на майсторите", ръководител: Калушко Николаев x 9.68% 3
"Гурмино", ръководител: Лиляна Димитрова x 3.23% 1
"Фризьорство", ръководител: Софияния Тодорова Лачева x 12.90% 4
"Реклама и цифрова фотография", ръководител: инж. Ценка Петкова x 6.45% 2
Друг. Посочете! x 0.00% 0
Общо Отговорили : 18

Иновативно училище

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School