29.05.2024, 05:40 ч.


2016

Съгласно чл. 14 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

В изпълнение на това, публикуваме:Отчет за делегирания бюджет за четвърто тримесечие 2016 Печат
Вторник, 10 Януари 2017 09:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за четвърто тримесечие 2016. тук

 
Делегиран бюджет за 2016 Печат
Вторник, 29 Ноември 2016 09:30

Делегиран бюджет на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2015. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за трето тримесечие 2016 Печат
Петък, 14 Октомври 2016 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за трето тримесечие 2016. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за второ тримесечие 2016 Печат
Неделя, 10 Юли 2016 08:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за второ тримесечие 2016. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за първо тримесечие 2016 Печат
Вторник, 12 Април 2016 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за първо тримесечие 2016. тук

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School