25.06.2024, 18:49 ч.


2015

Съгласно чл. 14 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

В изпълнение на това, публикуваме:Отчет за делегирания бюджет за четвърто тримесечие 2015 Печат
Четвъртък, 07 Януари 2016 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за четвърто тримесечие 2015. тук

 
Делегиран бюджет за 2015 Печат
Неделя, 29 Ноември 2015 09:30

Делегиран бюджет на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2015. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за трето тримесечие 2015 Печат
Сряда, 07 Октомври 2015 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за трето тримесечие 2015. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за второ тримесечие 2015 Печат
Вторник, 07 Юли 2015 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за второ тримесечие 2015. тук

 
Отчет за делегирания бюджет за първо тримесечие 2015 Печат
Четвъртък, 16 Април 2015 18:30

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за първо тримесечие 2015. тук

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School