02.03.2024, 22:39 ч.


Подкрепа за успех
Изява на клуб „Роботика и програмиране“ Печат
Сряда, 12 Февруари 2020 14:33

                               


На 11.02. се проведе първата представителна изява на клуб „Роботика и програмиране“ с ръководител инж. Пламен Енчев, по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата беше организирана като състезание за изготвяне на приложение (игра Пинг-понг) чрез софтуер SCRATCH. Този софтуер позволява да се реализират основни конструкции от програмирането – команди за преход, команди за цикъл, логически проверки и други. Всичко беше под формата на игра, което особено допада на учениците. В състезанието участваха ученици от IX и X клас. Критериите за класиране в състезанието бяха получени максимален брой точки по следните показатели: време за реализация, съответствие с функциите и брой точки, получени от он-лайн софтуер за логическа проверка и оценка – DrScratch. След оспорваното състезание бяха излъчени следните победители - Радослав Николаев– 1 място, Николай Дойков – 2 място и Иван Иванов – 3 място. На победителите бяха раздадени награди.
Гости на изявата бяха г-жа Станка Койнова – заместник – директор УД, учители и ученици от гимназията.


 
Втора изява на клуб „Роботика и програмиране“ Печат
Сряда, 12 Февруари 2020 14:33

                               


На 14.07. се проведе втората представителна изява на клуб „Роботика и програмиране“ с ръководител инж. Пламен Енчев, по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата беше организирана като изложба–демонстрация на видовете роботи, сглобявани, програмирани и настройвани от учениците през учебната година. Бе демонстриран Zumo-робот, програмиран като Line-Tracer, следващ сложна непрекъсната линия. Другият робот, който предизвика интерес, бе робота на Makeblock – mBot.Той има възможност да бъде управляван с Bluetooth, да избягва препятствия, да следва линия и да възпроизвежда мелодия, кодирана чрез приложение /пиано/ на смартфон. Другият робот беше роботизирана ръка RobotARMforPi. Тя е изградена от четири сервомашини и също се управлява със специализиран софтуер за смартфон.

инж. Пламен Енчев,

ръководител на клуба
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 2 от 2

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School