02.03.2024, 21:19 ч.


Тренинг за родители в село Алеково Печат
Понеделник, 05 Октомври 2020 10:00

На 3 октомври в село Алеково се проведе първият от четирите запланувани по проект „Заедно в шарен свят“ тренинг за родители. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ.

Тренингът бе насочен към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците към образователната институция и ползите от образованието. Екип от педагогически специалисти - г-жа Станка Койнова - заместник директор, г-жа Галя Недялкова – психолог, г-жа Сийка Петкова – социален работник, г-жа Моника Симеонова – доброволец, г-жа Елена Николаева – старши учител и г-н Калушко Николаев – възпитател, се постара да предразположи родители и ученици активно да се включат в предвидените дейности за деня.

Лектор беше г-жа Галя Недялкова. Обучението премина в две сесии с осигурени кафе - пауза и обяд. По време на първата сесия участниците представиха себе си и споделиха трудностите, които срещат при възпитанието на своите деца. Посредством ролеви игри и споделяне на опит те се запознаха с различните типове родителско поведение и разказаха към кои от тях отнасят себе си като родители и се опитаха да посочат позитивите и негативите на своя стил, както и желаната от тях промяна. Тема на втората сесия беше безконфликтно общуване „дете – родител“ и повишаване на мотивацията за учене. Участниците се запознаха с различни комуникативни техники за безконфликтно общуване. Разгледани бяха примерни конфликтни ситуации между родител и дете, на които участниците трябваше да предложат решение. Всички бяха единодушни, че наличието на правила в семейството намаляват конфликтите и че тяхното установяване е част от позитивното родителство. Преди тръгване на по чаша кафе в неформален разговор поговорихме за ползите от професионалното образование и перспективите за реализация на учениците.

Проведеният тренинг – обучение благоприятства за взаимодействието между родители и училищна общност, допринесе за включване на родителите на учениците от етническите малцинства в училищния живот, което ще окаже положително въздействие върху образователната интеграция на децата.

Галя Недялкова 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School