25.06.2024, 18:51 ч.


Слово на Директора за юбилея Печат
Сряда, 08 Май 2013 13:21

Уважаеми бивши и настоящи колеги, скъпи ученици!

Днес нашето училище чества своя половинвековен юбилей. Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, а всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното - с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините много хора - учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с онова нещо - позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази, и носи само в сърцето.

От създаването му до сега училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване. Днес гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по шест професионални направления и подготвя кадри в сферата на шевното производство, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето и ресторантьорството. Всички осъзнаваме отговорността на професиите, по които се обучават ученици в училището, актуални както в миналото, така и днес. Когато упражняваш тези занаяти с любов и влагаш творчество, получаваш истинско удовлетворение. Всичко това възпитаниците ни осъзнават още в училище. Младите хора в училището винаги са търсели изява, стремели са се да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи от своите връстници. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Навсякъде името на ПГЛПС е знак за качество, оригиналност, професионални знания и умения. Стремежът на нашите възпитаници винаги е бил сами да поемат отговорност за своя живот и да прилагат на практика наученото и затова се радвам да споделя, че нашите ученици завършват като изградени професионалисти, което е сигурен залог за успех в живота и кариерата. Успешната им реализация на пазара на труда е най-точният показател за качеството на полученото професионално образование. Това ми дава основание да заявя, че ПГЛПС заема достойно и важно място в обществото, чрез специалистите, които създава.  

Благодаря на колегите, бивши и настоящи, за техните усилия, старание и всеотдайност, за постоянството и високия им професионализъм. Гордея се с всички млади хора, които израснаха като личности в училище и достойно заемат мястото си в обществото. В деня на половинвековния юбилей на нашето училище ми се иска да отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители и служители, да сме живи и здрави, за да даряваме с много обич децата – бъдещето на България!

инж. Веска Николова - директор на ПГЛПС


 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School