25.06.2024, 18:45 ч.


Професионално обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 „Ваучери за заети лица” Печат
Четвъртък, 15 Юни 2017 00:00
euro

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

Проект: BGО5М9OPО01-1.016 „Ваучери за заети лица”

esf


ВАЖНО!!!  

Професионално обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

От 15 юни 2017 година 

стартира проект „Ваучери за заети лица”

във всички Дирекции бюра по труда.  


Вие работите, но искате да усвоите желаната от Вас професия?

Вие искате да получите професионална квалификация? 

 Можете още сега да се възползвате като се включите в обучение с ваучери по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 по

проект „Ваучери за заети лица”


Целта на проекта е да се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015 г.


 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО – СВИЩОВ

е в списъка на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Ние Ви предлагаме обучение по следните професии:


РЕСТОРАНТЬОР

ГОТВАЧ

СЕРВИТЬОР-БАРМАН

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СТРОИТЕЛ

МАШИНЕН МОНТЬОР

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

ЗАВАРЧИК 

ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА


Къде ще се провеждат обученията? 

Обученията се провеждат в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов, в собствена материална база на училището от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за обучение на възрастни.

 Кой може да се обучава срещу ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” – “Ваучери за заети лица”? 

Целева група по проект „Ваучери за заети лица” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в предприятия в държавната администрация, системите за народната просвета и имат средна или по-ниска степен на образование.

ВАЖНО! По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Какво представляват ваучерите за обучение?

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение. Името на притежателя се посочва на ценната книга. Едно и също лице има право да получи само един ваучер за професионално обучение и само един ваучер за обучение по ключова компетентност в рамките на периода на действие на ОП “РЧР” 2014-2020г.

Колко ще продължи обучението?

Обучението се провежда във вечерна, дневна, съботно-неделна или комбинирани между тях форми на обучение. Продължителността е в зависимост от необходимия брой часове, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Какъв е редът за кандидатстване и получаване на ваучери? 

Ако изберете обучение от списъка на курсовете, организирани от нас, свържете се, за да получите безплатна консултация за избрания от Вас курс и подайте ЗАЯВЛЕНИЕ в Дирекция „Бюро по труда”


Проектът стартира на 15 юни 2017 година

във всички Дирекции бюра по труда.

Документите за кандидатстване (заявление) по проект „Ваучери за заети лица” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. За повече информация - тук. 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! 

Професионално обучение

Професия

Специалност

Степен на ПК

Брой уч. ч.

Номинална стойност на ваучера

Съфинансиране по ОП РЧР 2014-2020 – 85%

Съфинансиране от приносителя на ваучера – 15%

Професионално направление 521 Машиностроене, металообработване и металургия

521040 Машинен монтьор

 

5210414 Металообработващи машини

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5210414 Металообработващи машини

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

521090 Заварчик

5210901 Заваряване

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5210901 Заваряване

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

521110 Шлосер

5211101 Шлосерство  

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5211101 Шлосерство

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионално направление 522 Електротехника и енергетика

522010 Електротехник

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

522020 Електромонтьор

5220210 Електрически инсталации

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5220210 Електрически инсталации

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионално направление 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

523030 Техник на електронна техника

 

5230301 Промишлена електроника

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

5230301 Промишлена електроника

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

523040 Монтьор на електронна техника

5230401 Промишлена електроника

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5230401 Промишлена електроника

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

523050 Техник на компютърни системи

 

5230501 Компютърна техника и технологии

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

5230501 Компютърна техника и технологии

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

523060 Монтьор на

компютърни

системи

5230601 Компютърна техника и технологии

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5230601 Компютърна техника  технологии

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

523080 Монтьор по автоматизация

5230801 Автоматизирани системи

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5230801 Автоматизирани системи

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

525010 Техник по транспортна техника

5250101 Автотранспортна техника

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

5250101 Автотранспортна техника

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

525020 Монтьор на транспорта техника

5250201 Автотранспортна техника

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5250201 Автотранспортна техника

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

525060 Монтьор на подемно - транспортна техника

 

5250603 Пристанищна механизация

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5250603 Пристанищна механизация

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

Професионално направление 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

542040 Моделиер – технолог на облекло

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

542050 Оператор в производството на облекло

5420501 Производство на облекло от текстил

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5420501 Производство на облекло от текстил

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

542090 Работник в производството на облекло

5420901 Производство на облекло

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5420901 Производство на облекло

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

542110 Шивач

5421101 Шивачество - 300 ч.

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5421101 Шивачество

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионално направление 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

543020 Оператор в дървообработването

5430201 Производство на мебели

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5430201 Производство на мебели

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5430203 Производство на тапицирани изделия

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5430203 Производство на тапицирани изделия

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

543090 Работник в дървообработването

5430902 Производство на тапицирани изделия

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5430902 Производство на тапицирани изделия

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

5430906 Производство на мебели

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5430906 Производство на мебели

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионално направление 582 Строителство

582030 Строител

5820302 Кофражи

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820302 Кофражи

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820303 Армировка и бетон

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820303 Армировка и бетон

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820304 Зидария

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820304 Зидария

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820305 Мазилки и шпакловки

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820305 Мазилки и шпакловки

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820306 Вътрешни облицовки и настилки

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820306 Вътрешни облицовки и настилки

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820307 Външни облицовки и настилки

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820307 Външни облицовки и настилки

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820309 Бояджийски работи

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820309 Бояджийски работи

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

582040 Строител - монтажник

5820403 Сухо строителство

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820403 Сухо строителство

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820405 Изолации в строителството

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

5820405 Изолации в строителството

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

582080 Помощник в строителството

5820801 Основни и довършителни работи

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

5820801 Основни и довършителни работи

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

Професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

811060 Ресторантьор

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

8110603 Кетъринг

Трета

960

1800,00 лв.

1530,00 лв.

270,00 лв.

8110603 Кетъринг

Част от професия по трета КС

600

1125,00 лв.

956,25 лв.

168,75 лв.

811070 Готвач 

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

811080 Сервитьор-барман 

8110801 Обслужване на заведенията в обществено хранене

Втора

660

1200,00 лв.

1020,00 лв.

180,00 лв.

8110801 Обслужване на заведенията в обществено хранене

Част от професия по втора КС

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

811090 Работник в заведенията за хранене и развлечение 

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.

8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение

Първа

300

600,00 лв.

510,00 лв.

90,00 лв.

8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение

Част от професия по първа КС

200

400,00 лв.

340,00 лв.

60,00 лв.


Адрес: 5250 гр. Свищов,  ул. "Искър" 19
(  0631/60 812; ( 0631/60 851 

Web сайт: www.pglps-svishtov.com   E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ВАЖНО!!! За наети по трудово правоотношение и самонаети лица. ВАЖНО!!! 

 

 

Вие работите, но искате да се усвоите друга професия?

Вие искате да получите БЕЗПЛАТНО професионална квалификация? 

 

Можете още сега да се възползвате като се включите напълно БЕЗПЛАТНО в обучение с ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО – СВИЩОВ

е в списъка на одобрените доставчици на обучения по професионална квалификация по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 

Ние Ви предлагаме обучение по следните професии:

РЕСТОРАНТЬОР

ГОТВАЧ

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СТРОИТЕЛ

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

ЗАВАРЧИК 

ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

 

Къде ще се провеждат обученията? 

Обученията се провеждат в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов, в собствена материална база на училището от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за обучение на възрастни.

 

Кой може да се обучава срещу ваучери по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”? 

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.


Какво представляват ваучерите за обучение?

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в обучение. Името на притежателя се посочва на ценната книга. Едно и също лице има право да получи само един ваучер за професионално обучение и само един ваучер за обучение по ключова компетентност в рамките на периода на действие на ОП “РЧР” 2007-2013 г. Номиналната стойност на ваучерите са от 250 до 1800 лв., в зависимост от вида на обучението.


Колко ще продължи обучението?

Обучението се провежда във вечерна, дневна, съботно-неделна или комбинирани между тях форми на обучение. Продължителността е в зависимост от необходимия брой часове, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Какъв е редът за кандидатстване и получаване на ваучери? 

Ако изберете обучение от списъка на курсовете, организирани от нас, свържете се, за да получите безплатна консултация за избрания от Вас курс и подайте ЗАЯВЛЕНИЕ в Дирекция „Бюро по труда” – до 30 септември 2011г.

Документите за кандидатстване (заявление и декларация) по схема “Аз мога повече” са публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. Изтеглете сега документи за кандидатстване  по схема “Аз мога повече”!

 

 

 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ КРАЙНИЯ СРОК!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО СИ! 


Професионално обучение


 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School