30.11.2020, 15:18 ч.


Подкрепа за дуалната система на обучение Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 23 Юли 2020 09:42


От 20 до 22.07.2020г. в гр. Трявна се проведе информационна среща по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Европейския социален фонд и национално съфинансиране по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата бяха представени добри практики на училища от областите Габрово и Велико Търново, осъществяващи дуално обучение. Представители на СПГ "Алеко Константинов" бяха инж. Веска Николова - директор, г-н Людмил Ламбев - представител на работодателите, управител на "Ексел" ООД, г-н Тони Вързалов - учител-методик и инж. Минко Николов - главен учител в професионалната гимназия.
Участниците във форума бяха запознати с целта на проекта и предстоящите дейности по проекта от г-жа Магдалена Станулова - държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” на МОН. Домакин на срещата бе Регионално управление на образованието - гр. Габрово в лицето на г-жа Емилия Ангелова - старши експерт организация на средното образование и представител на РУО - Велико Търново - д-р Боянка Димитрова - старши експерт по обществени науки.
инж. Минко Николов


 
СПГ "Алеко Константинов" обявява прием за учебната 2020-2021 година след VII клас Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 12 Април 2020 21:19

 
Прием 2020 - 2021 Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Април 2020 13:47

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


ВАЖНО!!!

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.


Прием за учебната 2020-2021 година
БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия / Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети


ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕСТОРАНТЬОР / Кетъринг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ЧУЖД ЕЗИК


ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЧУЖД ЕЗИК


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР / Електрообзавеждане на производството

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ХИМИЯ И ООС


ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО / Мебелно производство

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОПовече за:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

Професия "Ресторантьор"

Професия "Техник на компютърни системи"

Професия "Техник по транспортна техника"

Професия "Електромонтьор"

Професия "Техник-технолог в дървообработването"

Професия "Готвач"


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ВАЖНО!!! Графикът може да бъде променян според ситуацията в страната и извънредното положение, обявено във връзка с разпространинието на COVID-19!

1. След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 – 29 май 2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08 юни 2020 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

изобразително изкуство

музика

спорт

 


22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24 – 25 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 26 юни 2020 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.

Заповядайте при нас и не забравяйте, че в

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!

Скъпи ученици, помислете за бъдещето си!

Уважаеми родители, доверете ни се!

Професия /

Специалност