03.03.2021, 07:21 ч.


Успехи на свищовски ученици Печат
Написано от Ценка Петкова   
Понеделник, 07 Септември 2020 09:06

Учениците от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" Ясен Тодоров и Никола Янков се отличиха на Държавно първенство по кикбокс - стил Фул контакт, проведено в град Каварна. Състезанието обхвана дните от 4 до 6 септември, а в него участваха общо петима млади бойци от Свищов. Всички те достигнаха до финалите в неделя.

Ясен и Никола от 4 години изучават Киокушин карате, но получават насоки и в кикбокс от своя треньор Митко Божанов. Последните им състезателни изяви са плод на съвместни тренировки с клуба по кикбокс - "БОЛГ" Свищов и треньорите Иван Ангелов и Мартин Минков. Така с упорит труд Ясен Тодоров заслужи 1-во място и званието държавен шампион по кикбокс. Никола Янков се класира втори на първенството в Каварна и донесе в Свищов сребърен медал след шампионата. Двамата имат сребърни медали по кикбокс и от държавното първенство в още по труден стил в кикбокс, което се проведе в началото на март тази година.

Бляскаво е представянето и на другите кикбоксьори от Свищов: първо място за Стивън Николов, второ място за Грета Миронова и за Катерина Минкова.

Всички тези млади таланти продължават подготовката си за следващата изява на 19 септември в град Козлодуй. Тогава ще се проведе Балканско първенство по кикбокс - стил "ЛОУ КИК".

семпай Митко Божанов

 
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 06 Август 2020 10:54

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов е сред 50-те училища, класирани за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Националната програма (НП) има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM /Science, Technology, Engineering, Math/. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

По НП в училището ще бъде изграден STEM център за професии на бъдещето. Целта на проекта е съчетаване на традиционна среда с иновативни технологии и решения, отговарящи на съвременните тенденции в образованието, придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното развитие на учениците. Предвижда се изграждане на обучителен център за водачи на МПС, включващи център за виртуална реалност и интегриране знанията и уменията за две специалности: „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“. Центърът ще бъде обособен като отделна единица, която ще включва симулационен кабинет за обучение на водачи на МПС, оборудван с 3D симулатори - VOGEL-Simulator, лекционна зала и две класни стаи за виртуална и добавена реалност.

Задължителното обучение на учениците ще бъде допълвано от интегрирани уроци, включващи знания и умения от други професии. Учениците ще изучават нови интегративни учебни предмети като Мехатроника и Виртуална и добавена реалност. Основните методи на преподаване в новата STEM-среда ще са учене чрез правене, бинарни уроци, обърната класна стая и проектно-базирано обучение.

Изграждането на STEM-център за професии на бъдещето, подкрепящ ученето, творчеството и интегрирането на дигитални и недигитални технологии във физическата среда ще направи обучението по-атрактивно и ще мотивира учениците за активно участие в образователния процес.

Така учениците от СПГ „Алеко Константинов“ ще повишат своите умения, свързани с изискванията на индустрията, решаване на реални проблеми и създаване на технологични решения. С придобитите умения те успешно ще се реализират в различни сфери на живота, свързани със STEM професиите.

инж. Веска Николова,

Директор на СПГ "Алеко Константинов"


 
Подкрепа за дуалната система на обучение Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 23 Юли 2020 09:42


От 20 до 22.07.2020г. в гр. Трявна се проведе информационна среща по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Европейския социален фонд и национално съфинансиране по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата бяха представени добри практики на училища от областите Габрово и Велико Търново, осъществяващи дуално обучение. Представители на СПГ "Алеко Константинов" бяха инж. Веска Николова - директор, г-н Людмил Ламбев - представител на работодателите, управител на "Ексел" ООД, г-н Тони Вързалов - учител-методик и инж. Минко Николов - главен учител в професионалната гимназия.
Участниците във форума бяха запознати с целта на проекта и предстоящите дейности по проекта от г-жа Магдалена Станулова - държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” на МОН. Домакин на срещата бе Регионално управление на образованието - гр. Габрово в лицето на г-жа Емилия Ангелова - старши експерт организация на средното образование и представител на РУО - Велико Търново - д-р Боянка Димитрова - старши експерт по обществени науки.
инж. Минко Николов


 
СПГ "Алеко Константинов" обявява прием за учебната 2020-2021 година след VII клас Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 12 Април 2020 21:19

 
Прием 2020 - 2021 Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 27 Април 2020 13:47

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


ВАЖНО!!!

Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.


Прием за учебната 2020-2021 година
БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия / Специалност

Разширено изучаване на чужд език

Приемни изпити от НВО

Балообразуващи предмети


ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕСТОРАНТЬОР / Кетъринг

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ЧУЖД ЕЗИК


ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ / Компютърна техника и технологии

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЧУЖД ЕЗИК


ЕЛЕКТРОМОНТЬОР / Електрообзавеждане на производството

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ И ЗО

ХИМИЯ И ООС


ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО / Мебелно производство

-

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОПовече за:

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

Професия "Ресторантьор"

Професия "Техник на компютърни системи"

Професия "Техник по транспортна техника"

Професия "Електромонтьор"

Професия "Техник-технолог в дървообработването"

Професия "Готвач"


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ВАЖНО!!! Графикът може да бъде променян според ситуацията в страната и извънредното положение, обявено във връзка с разпространинието на COVID-19!

1. След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 – 29 май 2020 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08 юни 2020 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

изобразително изкуство

музика

спорт

 


22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24 – 25 юни 2020 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 26 юни 2020 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.