30.11.2020, 16:22 ч.


Подготовка за Национална олимпиада по техническо чертане Печат
Написано от Administrator   
Петък, 19 Юни 2020 09:25

Учениците от СПГ „Алеко Константинов“ възобновиха подготовката си за ХХХVI Национална олимпиада по Техническо чертане за учебната 2019/20 година под ръководството на инж. Зорница Минчева. Тя ще се проведе на 28.06.2020 г. в гр. Горна Оряховица. Нека пожелаем успех на Николай Каишев от XII а клас, Кристиян Димитров и Никола Ликов от XI а клас.

 
Държавни изпити в СПГ „Алеко Константинов” Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 18 Юни 2020 14:55

От 05. до 10.06.2020 г. в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведоха Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността. На тях се явиха зрелостници, обучаващи се в четири професионални направления - професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия „Електромонтьор“, специалност „Електрически инсталации“, професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“ и професия „Моделиер-технолог“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.

На 05 юни се проведе Държавният изпит по теория за учениците от всички професионални направления. За по-голяма част от зрелостниците в гимназията той е втори матуритетен предмет и доброто представяне е от изключителна важност не само за придобиване на професионална квалификация, а и за успешното им дипломиране.

За да си добър професионалист само теоретичните знания не са достатъчни. В периода от 08 до 10 юни учениците показаха какви практически умения са усвоили по време на обучението си в гимназията.

Професия „Ресторантьор“

Държавният изпит по практика за нашите ресторантьори се проведе в три дни поради наложените противоепидемични мерки тази година и в съответствие с обособените работни места. Състоя се от две части: първа част - разработване на проект за организиране на събитие, което включва обслужване на специален случай – златна и сребърна сватба, рожден ден, абитуриентски бал и други; втора част - приготвяне на два асортимента от изготвеното от тях меню за събитието. Първо учениците приготвят своите асортименти, след което ги презентират, описват технологията на приготвянето им, сервират своите ястия и представят менюто си на английски език. Кулинарните умения на учениците се оцениха от комисия с председател г-жа Лиляна Димитрова – преподавател по професионална подготовка и членове: г-жа Ивелина Енчева – преподавател по професионална подготовка, г-жа Даниела Минзилева – преподавател по английски език и шеф Павлин Илиев - главен готвач в ресторант „Калгари“, Свищов.

Комисията оцени положително всички млади ресторантьори и ги приветства за оригиналните идеи и технологичната издържаност на приготвените асортименти. Отличи кулинарните идеи и креативност на Кристияна-Микаела Иванова, която приготви „Патешко магре“, Исмаил Исмаил – „Хрупкави ролца от пилешки гърди и микс от зеленчуци“; Божидар Койнов - „Пилешко роле с билкова извара, картофено пюре и сметанов сос“; Мартин Василев – „Свинско контрафиле с конфитирани пиперки, чътни от червен лук и броколи соте“ и Надя Игнатова за приготвената от нея „Кавърма в омлет“.


Професия „Електромонтьор“

За младите електромонтьори изпитът протече в два дни. Всеки зрелостник работи по индивидуално практическо задание – монтаж на електрическа инсталация по зададена схема. Учениците се представиха като истински професионалисти, справиха се със задачата в рамките на регламентираното време и спазиха условията за безопасна работа.

Комисия в състав председател инж. Елза Генчева – преподавател по професионална подготовка и членове: инж. Анатоли Парашкевов – преподавател по професионална подготовка и Паришко Паришков – представител на работодателите, оцени тяхната работа. Според комисията всички ученици се представиха на добро ниво, отличи професионализма на Борислав Божанов, Николай Каишев и Николай Лазaров. Професия „Моделиер-технолог“

Дванадесетокласниците от професия „Моделиер-технолог“ също се представиха достойно и се справиха с индивидуалните си практически задания. Тази професия предполага отлични практически умения, креативност и естетически усет - младите моделиери ги демонстрираха.

Комисия в състав: председател инж. Минко Николов - преподавател по професионална подготовка и членове: инж. Валентина Иванов - преподавател по професионална подготовка и инж. Севил Маринова, оцени по предварително зададени критерии работата на зрелостниците.

С лекота и висок професионализъм се справиха следните ученици: Ренета Кирилова, която изработи дамска пола от шест части, Микаела Карабонова – дамски класически панталон със странични джобове, колан и цип и Арзу Сезгинова - мъжки панталон с италиански джобове.Професия „Оператор в дървообработването“

Зрелостниците обучаващи се по професия „Оператор в дървообработването“ показаха как се работи в екип. За тях изпита по практика протече в два дни. Екипите бяха сформирани според индивидуалното задание на учениците и се състояха от двама ученици. Те трябваше да изработят изделия от масивна дървесина и плочести детайли, като работата им включи следните операции: разкрояване, кантиране и сглобяване.

Комисия в състав: председател Николай Любенов - преподавател по професионална подготовка и членове: Калушко Николаев - преподавател по професионална подготовка и Жан Паришев – представител на работодателите, оцени представянето на младите мебелисти. Тя отличи практическото изпълнение и технологията на работа на Ивелин Игнатов и Кристиян Маринов, които изработиха холна маса от MDF, и съвместната дейност на Алекс Балкански и Андриян Димитров, които изработиха нощни шкафчета.Инж. Веска Николова – Директор на СПГ „Алеко Константинов“ посети учениците и проследи тяхното представяне. Тя поздрави зрелостниците за доброто представяне и им пожела успешна реализация в професията.

Галя Недялкова

 
Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 15 Юни 2020 18:46


„Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето“ е новият успешно спечелен проект от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение“. Традиционни станаха мобилностите на ученици и педагози от гимназията в страните от Европейския съюз. Запознаването с чуждия опит е безценно и води до повишаване качеството и ефективността на професионалното образование, неговата привлекателност и приложимост чрез прилагане на успешни европейски практики.

Настоящият проект предвижда изпълнението на 4 потока мобилности, включващи различни целеви групи. Три групи ученици ще проведат двуседмична производствена практика в различни европейски държави и една група учители по професионална подготовка ще пътува до Италия.

Младите ни кулинари ще посетят Римини, Италия, където ще работят в кухните и салоните на ресторантите на известния средиземноморски курорт. Те ще се запознаят с традиционните за страната и региона ястия, както и със стандартите в обслужването.

Учениците обучаващи се по професия „Техник по транспортна техника” ще проведат своята мобилност в Берлин, Германия. Там те ще работят в сервизи и предприятия в областта на автомобилостроенето, ще се запознават със съвременните средства за диагностика, регулиране и контрол на механизмите и системите на автомобила, както и с немската прецизност при техническото му обслужване и ремонт.

Третата група, включваща ученици, обучаващи се по професия „Техник на компютърни системи” също ще посетят Берлин, Германия. Фирмите, в които ще проведат своята практика са доказани в областта на телекомуникациите, компютърните и информационните технологии. Включването на ново професионално направление, по което до момента не се е осъществявало обучение в чужбина, ще доведе до разширяване на обхвата на учениците, участващи в международна мобилност и прилагане на европейския опит за по-голяма част от професионалните направления. Това ще допринесе за изпълнение на стратегията за интернационализация и постигане на нейните основни цели: Повишаване качеството и ефективността на професионалното образование и обучение; Повишаване на неговата привлекателност и приложимост чрез прилагане на европейския опит; Насърчаването на изучаването на езици и езиковото многообразие; Формиране на потребности, интереси и нагласа за учене и повишаване на професионалните умения и компетенции.

Всяка група ще наброява седем ученици, които ще бъдат подбрани по обективни предварително оповестени критерии. Кандидатите за участие в мобилностите ще преминат предварителни подготовки - езикова, културна, професионална и психологическа, които ще имат за цел да ги подготвят за бърза и лесна адаптация в новата културна и работна среда. За трите целеви групи ученици са предвидени придружаващи лица – по един 1 учител по професионална подготовка. Той ще осъществява мониторинг, ще следи за изпълнението на трудовите задачи и ще даде крайна оценка за всеки ученик съвместно с наставниците в компаниите.

Мобилността на групата учители ще се проведе през м. април 2021 г. и има за цел запознаване с професионалното обучение в мултикултурна среда като основа за предоставяне на равни шансове на учениците от етническите малцинства за участие в образователния процес и повишаване на мултикултурна педагогическа компетентност на учителите.

Мобилностите ще допринесат за професионалното, езиковото и културното усъвършенстване на ученици и учители и ще осигурят възможности за по-добра реализация на завършващите професионално образование на националния и европейския пазари на труда.

За изпълнение на дейностите по проекта училището ще сътрудничи с две партньорски организации от страните - домакини: Sistema Turismo – Италия и Berlink - Германия. Този проект ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и изпълнение на приоритетните цели, заложени в стратегията за интернационализация на училището.


инж. Веска Николова,

директор на СПГ „Ал. Константинов”

 
Подготовка за жътва Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 02 Юни 2020 11:05

Учениците от 11 в клас, дуална форма на обучение по професия „Монтьор на селскостопанска техника“, участват в подготовката на техниката за жътва.

Под вещите указания и разяснения на наставниците, момчетата се запознаха отблизо с предимствата и особеностите на високо-продуктивните машини. След първата теоретична част всички получиха възможност да приложат на практика наученото и да добият увереност в управлението.

Тони Вързалов

 
Ученици от специалност „Кетъринг” с награди от Chefs Club Sofia Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 02 Юни 2020 10:52

През месец май професионалните готвачи от Chefs Club Sofia започнаха инициатива да подготвят видео уроци с учебният материал по практика за училищата, в които се изучава готварство. Уроците станаха факт и беше отправено предизвикателство към всички ученици, обучаващи се по тази професия да се организира поредица от томболи с награди. Първата томбола бе върху темата „Студени сосове” за 10 клас.

Според регламента, за да участват в надпреварата учениците трябва да приготвят сос, следвайки инструкциите от видеата от темите Основни студени сосове. Необходимо беше да се да изпратят 3 снимки на рецептата, която са решили да приготвят, една от тях на завършената рецепта и две в процеса на приготвяне на самата рецепта.

Нашите възпитаници Цветелин Петров и Марина Великова от 10 б клас, специалност „Кетърниг” с огромно желание и мотивация се включиха в предизвикателството. Цветелин приготви сос „Песто”, а Марина - сос „Майонеза”. За проявената смелост, креативност и усърдие, с което са приготвени кулинарните изделия учениците ни са отличени с награди.

Професионалните готвачи от Chefs Club Sofia адмирираха участниците за представянето в конкурса и им обещаха нова порция кулинарни предизвикателства.

Лиляна Димитрова
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 230

Иновативно училище
Банер
Банер
Банер

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2099.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес289
mod_vvisit_counterВчера278
mod_vvisit_counterТази седмица289
mod_vvisit_counterТози месец37560
mod_vvisit_counterВсичко1954951
В момента има 168 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School